Afscheid Agnes Dhuyvetter

Agnes Dhyuvetter ontvangt de medaille voor bijzondere verdiensten van de NSGV.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 14 oktober 2016 heeft de koorkring Zeeuws-Vlaanderen afscheid genomen van bestuurslid mevrouw Agnes Dhuyvetter. Zij was vanaf de voorbereidingen voor de oprichting in 1990 van de Koorkring Midden en West Zeeuws-Vlaanderen actief, eerst als contactpersoon, en toen de koorkring uiteindelijk was opgericht als penningmeester. Vanaf 1996 organiseren de gezamenlijke koorkringbesturen in Zeeland de Contactdag Zeeland. Vanaf het begin was Agnes hiervan ook de penningmeester.

Voor de werkzaamheden die ze in al die jaren voor de kerkmuziek in onze regio heeft gedaan mocht ze bij het 25-jarig jubileum van de koorkring de medaille van bijzondere verdienste van de NSGV ontvangen uit handen van pastoor Wiel Wiertz.

We danken Agnes van harte voor het vele werk die ze in die 27 jaar als bestuurslid heeft gedaan en wensen haar en haar familie nog een heel fijne tijd toe in een goede gezondheid.

Jubileumviering Koorkring Zeeuws-Vlaanderen

Zondag 18 januari 2015 was er in de kerk van de H. Maria Hemelvaart in Philippine een eucharistieviering uit dankbaarheid naar aanleiding van het zilveren jubileum van de koorkring. Het bestuur had gekozen voor Philippine omdat de kerk centraal in Zeeuws-Vlaanderen ligt. En het was vanaf het begin de bedoeling om er een viering voor heel de regio van te maken. Lees verder

Strategier: Mis voor Advent en Veertigdagentijd

In de nalatenschap van de kerkmusicus Herman Strategier (1912–1988) is veel eenstemmige liturgische muziek op Nederlandse teksten aangetroffen, die hij componeerde voor de Abdij Maria Toevlucht in Zundert. De Herman Strategier Stichting is begonnen met de publicatie van een aantal van deze werken. Als eerste werk is nu uitgebracht de eenstemmige Mis voor de Zondagen in de Advent en Veertigdagentijd uit 1982. Om de bruikbaarheid te vergroten heeft Strategier later een ‘Ere zij God’ aan toegevoegd, zodat de mis gedurende het gehele kerkelijk jaar kan worden uitgevoerd. Deze compositie munt uit door eenvoud en is als zodanig een aanwinst voor het repertoire. De mis kan ook worden uitgevoerd door vrouwenkoren of kinderkoren. Daarnaast is het werk uitstekend geschikt voor de kleinere rouw- en trouwkoren. De volledige partituur kost slechts € 3,45 excl. btw en verzendkosten en kan worden besteld via www.hermanstrategier.nl.

Godlof! Maar hoe?

Welke criteria hanteer je bij de keuze van liturgische muziek?
Hoe stimuleer je dat mensen écht deelnemen aan een viering?
Hoe zorg je dat kerkmuziek goed functioneert in de praktijk en dat zij die het uitvoeren daartoe bekwaam zijn?
Hoe kan kerkmuziek mensen in contact brengen met liturgie en pastoraat?

Ideeën en gedachten hierover zijn te vinden in het commentaar bij deze Nederlandse vertaling van ‘Sing to the Lord: Music in Divine Worship’. Deze publicatie van de bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten brengt nieuwe inzichten over muziek en liturgie. Het document maakt duidelijk dat sacraliteit niet is voorbehouden aan bepaalde repertoires, zoals het Geneefs Psalter, het gregoriaans of de polyfonie van Palestrina, maar plaatsvindt in het samenspel tussen enerzijds het ritueel, en anderzijds het engagement van de vierende gemeenschap.

‘Godlof! Maar hoe?’ bevat een Nederlandse vertaling van deze belangrijke publicatie, evenals een omvangrijk commentaar. Het laatste is geschreven vanuit oecumenisch perspectief en valt uiteen in twee delen.

Inleidend op de vertaling van Sing to the Lord zijn enkele noties uitgewerkt die in het boek een belangrijke rol spelen. Na de vertaling is de toon meer praktisch en gericht op het toepassen van Sing to the Lord in de praktijk van parochie en gemeente.

Sing to the Lord. Music in Divine Worship is vertaald en becommentarieerd in opdracht van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging. Deze uitgave maakt dit belangrijke document toegankelijk voor alle kerken in Nederland waar de liturgische muziek serieus genomen wordt.

Martin Hoondert e.a. (red.) Godlof! Maar hoe? Document van de Amerikaanse bisschoppenconferentie over muziek en liturgie. Inleiding, vertaling en suggesties voor de praktijk
Berne Media, uitgeverij Abdij van Berne, Heeswijk.
216 pagina’s, genaaid gebrocheerd
Prijs: € 16,95
Formaat 15 x 23 cm.
ISBN 978 90 8972 071 9.

Bestellen/meer informatie:

I: www.berneboek.com
E: liturgie@bernemedia.com
T: 0413–293480

In Honorem Sancti Nicolai

Op donderdag 28 november 2013 geeft de Schola Cantorum Oosterhout een concert ‘In Honorem Sancti Nicolaï’, Het concert begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Mariakerk, Wilhelminalaan 63 in Oosterhout.

Entree is 7,50 euro en kaarten zijn te bestellen via info@scholacantorumoosterhout.nl.
Schola Cantorum Oosterhout staat onder leiding van Rudi Oomen. Regie en vormgeving is van Walther Halters.

Het programma, waarin de Schola Sint Nicolaas bezingt, is verrassend samengesteld en zou zich zomaar op een zondag in de Middeleeuwen afgespeeld kunnen hebben. ’s Morgens na de hoogmis een liturgisch spel, na of misschien wel onder het middagmaal een aantal liederen en afsluitend de vespers.

Filius Getronis
Het liturgisch spel dateert uit de twaalfde eeuw en is afkomstig uit het klooster van Saint-Benoit sur Loire in Fleury (F). Op dit moment bevindt het handschrift zich in de Bibliothèque Municipale van Orléans.
Het handschrift is gereconstrueerd door Anthony Zielhorst.

Het spel kent een rolverdeling, opmerkingen over het decor en emoties van de spelers.

In opdracht van koning Marmorinus ontvoeren zijn dienaren de zoon van Getron. Sint Nicolaas zorgt er uiteindelijke voor dat de zoon weer met de vader en de moeder herenigd wordt.

De zang wordt begeleid door onder andere luit, draailier, fluiten en trom.

Drie liederen
De liederen voor bij de maaltijd kome uit ‘Sint-Nicolaasliederen’ van Henk van Benthem. Congaudentes exsultemus is het oudst bekende lied waarin Sint-Nicolaas bezongen; het handschrift dateert uit de elfde eeuw. Het verhaal van de redding van de matrozen op zee staat centraal; hun hulpgroep vormt het hoogtepunt.

Salve, pater et patrone
De melodie komt uit Frankrijk en is uit de elfde eeuw. De tekst is uit de buurt van Utrecht en is in de veertiende eeuw ontstaan.

Ad S. Nicolaum
is een populaire hymne uit 1614 waarin Sint Nicolaas uitbundig wordt bezongen.

Vespers voor het feest van Sint Nicolaas
De vespers zijn gereconstrueerd door Jerry Korsmit naar middeleeuwse manuscripten uit de Lage Landen, waaronder ms. NL/Uu 406 (Utrecht, 12e eeuw).