Rechten en privacy: om rekening mee te houden

Auteursrecht en uitvoeringsrechten

Om te beginnen, moeten we een misverstand uit de wereld helpen. Auteursrechten en uitvoeringsrechten zijn twee totaal verschillende dingen. Auteursrechten gaan over muzieknoten en teksten die op papier of op een beeldscherm te lezen zijn. Er valt niets te horen. Uitvoeringsrechten gaan over het uitvoeren van muziek, dus wanneer er wél iets te horen valt.

Auteursrechten

Kopiëren mag niet. Componisten en uitgevers hebben inspanningen verricht om muziek te componeren en uit te geven. Daarvoor moeten ze worden beloond. Aanschaffen van bladmuziek en bundels gaat tegenwoordig eenvoudig. Enkele belangrijke adressen hebben we voor u op een rijtje gezet.
Internet heeft veel veranderd op het gebied van auteursrecht. Veel auteurs, fotografen, componisten en vele anderen die zich op een creatieve wijze uiten, willen juist dat de verspreiding van hun producten niet wordt gehinderd door het auteursrecht. Vaak wordt dit aangegeven met de aanduiding CC (Creative Commons).
Uitgaven waar geen auteursrecht op rust, behoren tot het zogeheten publieke domein. Een overzicht van bladmuziek en teksten in het publieke domein is te vinden op ChoralWiki.

Uitvoeringsrechten

Zie ook dit stroomschema ‘Muziekrechten bij livestream’

De Nederlandse bisschoppen hebben met de auteursrechtenorganisatie BumaStemra afspraken gemaakt over de uitvoeringsrechten. Daarom hoeft u voor het zingen of spelen van muziek tijdens vieringen niet te betalen.
Het streamen van vieringen valt echter niet onder deze afspraken. Maar wanneer u vieringen streamt via YouTube, Facebook, Instagram of Switch, dan hoeft u niets te betalen. Ook die bedrijven hebben afspraken met auteursrechtenorganisaties. En dat geldt ook voor lokale omroepen als ze uw diensten uitzenden.
Streamt u via bijvoorbeeld kerkdienstgemist.nl dan moet u een overeenkomst sluiten met BumaStemra. Meer informatie op deze pagina.
Ook concerten van kerkkoren, dus uitvoeringen buiten een liturgische viering, vallen buiten de overeenkomst. Daarvoor is dus ook een overeenkomst met BumaStemra nodig. Meer informatie is hier te vinden.
En dan is er nog een punt van aandacht:

Privacy: de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wordt een viering gestreamd? Dan mag niet iedereen zonder meer in beeld komen. Lees hierover de handleiding over het uitzenden van video-opnames door parochies.

Meer weten: lees dit artikel met uitvoeriger informatie.