Eretekenen

Prijsopgaaf en aanvragen eretekenen – uitsluitend schriftelijk – aan:
Jan Brouwers, Zeisstraat 8, 4818 EG Breda.

De levertijd van alle eretekenen, oorkondes en kaarsen bedraagt zes weken.

Gebruik voor de aanvraag het aanvraagformulier dat u hier kunt downloaden.

Betalingen

Betalingen op rekening NL57 RABO 0315 9852 59 t.n.v.:
Bisdom van Breda inzake liturgische muziek.

Toelichting

Eremedailles in goud worden vaak gegeven bij een 40-jarig jubileum.
Bij een 25-jarig jubileum wordt meestal een zilveren medaille gegeven.
De bronzen medaille is bij uitstek geschikt voor een 12½-jarig jubileum. Bij de medailles kan een bijbehorend diploma worden geleverd. Daarnaast zijn er spelden en broches in goud, zilver en brons. Bij elk jubileum, hoe groot of klein dan ook kan er ook gebruik gemaakt worden van zogeheten erediplomas. Alle diploma’s, ook die behoren bij de medailles, worden geleverd met gratis documentenveloppe. Voor bijzondere gelegenheden is er ook een kaars beschikbaar, voorzien van de beeltenis van St. Gregorius.

Ereteken voor bijzondere verdiensten

Het ereteken voor bijzondere verdiensten met sculptuur, oorkonde en draaginsigne kan worden toegekend aan een persoon, een koor of een instelling als onderscheiding voor bijzondere verdiensten niet alleen in, maar ook buiten de eigen parochie, op minstens plaatselijk dan wel regionaal niveau.

Ook in aanmerking komen kerkmusici met de kerkelijke bevoegdheid I, II of III bij gelegenheid van hun veertigjarig jubileum of meer.

Voor toekenning van deze onderscheiding is een hiermee instemmend besluit van de Diocesane Commissie voor Liturgische Muziek vereist.

Eretekenen gelieve u tijdig schriftelijk aan te vragen (zie hierboven). De jubilarissen worden dan vermeld op deze website. Daarbij is het dan wel van belang, dat u aangeeft de naam van de parochie en de datum van uitreiking. Vooral dit laatste is belangrijk. Wellicht dat u de jubilaris wilt verrassen en dan is het zo slordig, als de jubilaris al vermeld staat op de website voordat de uitreiking van de onderscheiding heeft plaatsgevonden.