Godlof! Maar hoe?

Welke criteria hanteer je bij de keuze van liturgische muziek?
Hoe stimuleer je dat mensen écht deelnemen aan een viering?
Hoe zorg je dat kerkmuziek goed functioneert in de praktijk en dat zij die het uitvoeren daartoe bekwaam zijn?
Hoe kan kerkmuziek mensen in contact brengen met liturgie en pastoraat?

Ideeën en gedachten hierover zijn te vinden in het commentaar bij deze Nederlandse vertaling van ‘Sing to the Lord: Music in Divine Worship’. Deze publicatie van de bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten brengt nieuwe inzichten over muziek en liturgie. Het document maakt duidelijk dat sacraliteit niet is voorbehouden aan bepaalde repertoires, zoals het Geneefs Psalter, het gregoriaans of de polyfonie van Palestrina, maar plaatsvindt in het samenspel tussen enerzijds het ritueel, en anderzijds het engagement van de vierende gemeenschap.

‘Godlof! Maar hoe?’ bevat een Nederlandse vertaling van deze belangrijke publicatie, evenals een omvangrijk commentaar. Het laatste is geschreven vanuit oecumenisch perspectief en valt uiteen in twee delen.

Inleidend op de vertaling van Sing to the Lord zijn enkele noties uitgewerkt die in het boek een belangrijke rol spelen. Na de vertaling is de toon meer praktisch en gericht op het toepassen van Sing to the Lord in de praktijk van parochie en gemeente.

Sing to the Lord. Music in Divine Worship is vertaald en becommentarieerd in opdracht van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging. Deze uitgave maakt dit belangrijke document toegankelijk voor alle kerken in Nederland waar de liturgische muziek serieus genomen wordt.

Martin Hoondert e.a. (red.) Godlof! Maar hoe? Document van de Amerikaanse bisschoppenconferentie over muziek en liturgie. Inleiding, vertaling en suggesties voor de praktijk
Berne Media, uitgeverij Abdij van Berne, Heeswijk.
216 pagina’s, genaaid gebrocheerd
Prijs: € 16,95
Formaat 15 x 23 cm.
ISBN 978 90 8972 071 9.

Bestellen/meer informatie:

I: www.berneboek.com
E: liturgie@bernemedia.com
T: 0413–293480