In Honorem Sancti Nicolai

Op donderdag 28 november 2013 geeft de Schola Cantorum Oosterhout een concert ‘In Honorem Sancti Nicolaï’, Het concert begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Mariakerk, Wilhelminalaan 63 in Oosterhout.

Entree is 7,50 euro en kaarten zijn te bestellen via info@scholacantorumoosterhout.nl.
Schola Cantorum Oosterhout staat onder leiding van Rudi Oomen. Regie en vormgeving is van Walther Halters.

Het programma, waarin de Schola Sint Nicolaas bezingt, is verrassend samengesteld en zou zich zomaar op een zondag in de Middeleeuwen afgespeeld kunnen hebben. ’s Morgens na de hoogmis een liturgisch spel, na of misschien wel onder het middagmaal een aantal liederen en afsluitend de vespers.

Filius Getronis
Het liturgisch spel dateert uit de twaalfde eeuw en is afkomstig uit het klooster van Saint-Benoit sur Loire in Fleury (F). Op dit moment bevindt het handschrift zich in de Bibliothèque Municipale van Orléans.
Het handschrift is gereconstrueerd door Anthony Zielhorst.

Het spel kent een rolverdeling, opmerkingen over het decor en emoties van de spelers.

In opdracht van koning Marmorinus ontvoeren zijn dienaren de zoon van Getron. Sint Nicolaas zorgt er uiteindelijke voor dat de zoon weer met de vader en de moeder herenigd wordt.

De zang wordt begeleid door onder andere luit, draailier, fluiten en trom.

Drie liederen
De liederen voor bij de maaltijd kome uit ‘Sint-Nicolaasliederen’ van Henk van Benthem. Congaudentes exsultemus is het oudst bekende lied waarin Sint-Nicolaas bezongen; het handschrift dateert uit de elfde eeuw. Het verhaal van de redding van de matrozen op zee staat centraal; hun hulpgroep vormt het hoogtepunt.

Salve, pater et patrone
De melodie komt uit Frankrijk en is uit de elfde eeuw. De tekst is uit de buurt van Utrecht en is in de veertiende eeuw ontstaan.

Ad S. Nicolaum
is een populaire hymne uit 1614 waarin Sint Nicolaas uitbundig wordt bezongen.

Vespers voor het feest van Sint Nicolaas
De vespers zijn gereconstrueerd door Jerry Korsmit naar middeleeuwse manuscripten uit de Lage Landen, waaronder ms. NL/Uu 406 (Utrecht, 12e eeuw).