Cursussen gregoriaans

Dit najaar bieden we een een basiscursus gregoriaans aan. Voor inlichtingen: jschuurmans@bisdombreda.nl; inschrijven via het Sint-Franciscuscentrum.

Basiscursus Gregoriaans

Leer het gregoriaanse notenschrift lezen, zingen en interpreteren. Het gaat hier om een korte basiscursus, bedoeld voor zangers die zich graag verder in het gregoriaans willen verdiepen en voor allen die er graag kennis mee maken.

De cursus kent een theoretisch gedeelte maar er zal ook veel gezongen worden. Er zal aandacht zijn voor notatie, liturgie, geschiedenis van het gregoriaans en praktische stemvorming. Er zijn geen toelatingseisen.

Locatie: Bovendonk te Hoeven

maandag 29 oktober, 19.30-21.30u.

maandag 12 november

maandag 26 november

Docent: Jan Schuurmans

Orgelconcerten in het bisdom Breda zomer 2018

Alle gegevens onder voorbehoud.

Bergen op Zoom, Gertrudiskerk

8 september
Orgelbespelingen tijdens de Nationale Orgel- en Monumentendag

Etten-Leur Orgelkring Jacobus Zeemans

Lambertuskerk:
8 september 12.00 – 16.00 uur
Nationale orgel- en monumentendag doorlopend orgel-expositie, orgeldemonstratie en orgelbespeling.

Hooge Zwaluwe
8 september 10.00 – 17.00 uur
Organisten uit de regio bespelen de orgels in de protestantse kerk en restaurant Onze Kerk

Kapelle, N.H. Kerk

31 augustus 20.00 uur
Jaco van Leeuwen

Klundert, De Stad Klundert, voormalige Joannes de Doperkerk

30 september 15.00 uur
Engelse koormuziek en samenzang van Hymns door Koor LaChanda o.l.v. dirigent Ruud Krijnen m.m.v. Gerben Mourik, Vermeulen-orgel

Oosterhout, Sint-Jansbasiliek Stichting Ludens

1 september 14:30
Marktconcert
Wout Kalkman, Danniëlle Dobbe-Kalkman, fluit en Anne-Marie Van Keeken-Kalkman, viool.

Vlissingen, Sint-Jacobskerk

30 augustus 12.00 uur
Janno den Engelsman

Wouw, Lambertuskerk
23 september 16.00 uur
Janno den Engelsman en saxofoonkwartet Saxoranje

Vacature organist/pianist Martinuskoor Princenhage

MARTINUSKOOR PRINCENHAGE

Secretariaat: Joke Tacke

Fatimastraat 96

4835 BE Breda

Tel.: 06-38249266

Website: http://www.martinuskoor-breda.nl

Facebook: https://www.facebook.com/martinuskoor

Wegens het voorgenomen vertrek van de huidige organist/pianist komt bij het St. Martinuskoor Princenhage te Breda op korte termijn de functie vacant van:

ORGANIST/PIANIST

Het 4-stemmig gemengd koor bestaat ruim 45 jaar, telt thans circa 40 leden en staat onder leiding van een dirigente. Het koor verzorgt 2 à 3 maal per maand de liturgische dienst in de Martinuskerk en een enkele keer zingen we een dienst in een andere kerk in de regio. Naast de wekelijkse repetities, die als zeer plezierig worden ervaren, staat vooral ook gezelligheid met en betrokkenheid bij elkaar centraal.

De repetities vinden plaats op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. Enkele malen per jaar hebben we een halve repetitie met vervolgens een gezellige nazit waarbij het dan wat later kan worden.

Wij vragen:

 • Ruime ervaring in het begeleiden van kerkkoren.

 • Kennis van en belangstelling voor onder andere de Nederlandstalige muziek, waaronder die van de Amsterdamse school.

 • Goede contactuele vaardigheden.

 • Enige kennis en gevoel voor R.K. liturgische diensten.

De salariëring geschiedt volgens de richtlijnen van het bisdom.

Nadering inlichtingen kunnen ’s-avonds na 19.00 uur worden ingewonnen bij Wietske van Dort (voorzitter), telefoon 06-21866835.

Sollicitaties kunnen worden gericht aan het bestuur van ons koor en worden toegezonden aan ons secretariaatsadres (zie hierboven).

Breda, januari 2018

Contactdag Zeeland 2015

Ook dit jaar organiseren de Gezamenlijke Koorkringbesturen in Zeeland de ‘Contactdag Zeeland’. De dag staat open voor iedereen die zich betrokken voelt met en werkzaam is in liturgie en kerkmuziek. Dit jaar sluiten we aan bij het ‘Jaar van het Gebed’ van het bisdom van Breda en het door paus Franciscus uitgeroepen jaar van het ‘Godsgewijd leven’. Vanuit beide bijzondere jaarthema’s heeft de studiedag dit jaar als thema: ‘De psalmen gezongen’.

Bidden is niets anders dan met je hart bij God zijn. Het is een relatie aangaan met God. Het is moeilijk om uit te maken wat eerst komt: gebed of geloof. Vanuit de overlevering hebben we een boek met gebeden aangereikt gekregen: het Boek der Psalmen. Het bidden en zingen van de Psalmen heeft in de loop van de twintig eeuwen christelijke traditie veel vormen gekregen. De 150 psalmen zijn gedichten van diverse genres. Ze behandelen alle elementen die we in ons leven tegen komen: lief en leed, vreugde en verdriet.

In de liturgie zijn de psalmen altijd gebeden en gezongen. ‘Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest’ zegt Sint Paulus (Kol. 3, 16). Het gregoriaans, dat vanaf de zesde eeuw opkomt en waarvan de misgezangen in het Graduale verzameld zijn, bestaat voor wat betreft de wisselende gezangen grotendeels uit psalmteksten.

In de volkstaal zijn vele psalmen op muziek gezet die te vinden zijn in de vele bundels: Gezangen voor Liturgie, Petrus en Paulusbundel, het Abdijboek. De psalmen kunnen op vele plaatsen in de liturgie gebruikt worden: intredezang, antwoordpsalm, offerande- en communiezang en natuurlijk in het getijdengebed.

De contactdag vindt plaats op zaterdag 14 november in de H. Eligiuskerk in Oostburg.

Dagindeling
09.30 uur ontvangst met koffie/thee
10.00 uur opening
10.05 uur ‘samen zingen’ 1 door Jan Schuurmans en Marcel Mangnus: Psalmen uit de verschillende tradities. Tussen het zingen geeft diaken Vincent de Haas uitleg over de psalmen.
12.00 uur lunch met tentoonstelling
12.45 uur ‘samen zingen’ 2: vervolg van het ochtendprogramma
14.25 uur koffie/theepauze
14.45 uur vespers
15.00 uur einde van de studiedag

Iedereen die aan deze dag wil deelnemen kan zich op één van de drie manieren opgeven:

De bijdrage van € 15,00 (lunch en koffie inbegrepen) dient u gelijktijdig met de inschrijving over te maken op IBAN NL61 INGB 0006 7074 42 ten name van Contactdag Zeeland Hoogvogelstraat 5 4515 BD IJzendijke

Indien één persoon zorg draagt voor meerdere deelnemer(ster)s, wilt u dan ook hun naam en adres bij de aanmelding doorgeven.

Dirigenten- en organistendag 2015

Op 3 oktober 2015 organiseert de diocesane Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Breda de jaarlijkse dag voor alle dirigenten en organisten in het bisdom. Deze vindt plaats van 10:00 tot 16:00 uur in de Moeder Godskerk in Roosendaal.

Tijdens deze dirigenten- en organistendag gaan we werken aan de basis:

 • praktische tips voor de dirigeerbeweging en voor repetitietechniek
 • een juist stemgebruik en hoe breng je dat over op het koor
 • hoe communiceer je het beste met de groep?

Voor organisten is er aandacht voor de rol als begeleider van de koor- en samenzang.

 • wat zijn de technieken om zangstemmen te helpen, hoe geef je iets aan
 • hoe gaat het overleg tussen dirigent en organist,
 • wanneer speel je te hard of te zacht en wie bepaalt dat
 • hoe kun je zelf begeleidingen maken
 • mag je als begeleider ook wat zeggen over het repertoire?

Er is ruim gelegenheid om vragen uit de eigen praktijk aan de orde te stellen.

Gastdocenten zijn Bas Ramselaar en Frans Bullens.

Bas Ramselaar

Bas Ramselaar is zangpedagoog en dirigent en was jarenlang lid van het vermaarde Nederlands Kamerkoor. Met het St. Joris Kamerkoor uit Amersfoort, zingt hij onder meer de Muzikale Vespers in de Sint Paulusabdij te Oosterhout, waar hij geëngageerd lid is van de geloofsgemeenschap Chemin Neuf.

Frans Bullens

Frans Bullens is als dirigent en organist actief in de parochies te Dongen en Oosterhout. Daarnaast is hij als componist zeer actief. Van zijn hand zijn de Mis van de heilige Geest, de Vier antwoordpsalmen en een volledige serie antwoordpsalmen voor het A-, B- en C jaar.

Programma

9.30 uur Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening

10.05 uur Centrale workshop door Bas Ramselaar

11.00 uur Workshop voor dirigenten door Bas Ramselaar
Workshop voor organisten door Frans Bullens

12.00 uur Lunch

13.00 uur Vervolg workshops

14.10 uur Koffie/thee

14.30 uur Gezamenlijke afsluiting

15.00 uur Sluiting van de dag

Praktische informatie U kunt zich aanmelden door uw gegevens vóór 19 september 2015 te mailen naar: opgave@sintfranciscuscentrum.nl onder vermelding van uw stemsoort (i.v.m. het oefenkoor) en de keuze van de workshop (dirigent of organist).

De deelnemersbijdrage is slechts € 15 per persoon. Hiervoor ontvangt u koffie en een bescheiden lunch. U kunt dit bedrag storten op: IBAN NL76 INGB 000 1096 207 t.n.v. NSGV Breda Van Leeuwenhoeklaan 428 4708 BE Roosendaal met vermelding van ‘Dag voor dirigenten en organisten 2015’.

De dirigenten- en organistendag vindt plaats in de Moeder Godskerk, President Kennedylaan 73, 4707AW te Roosendaal.

Rond de kerk is voldoende parkeergelegenheid. Openbaar vervoer vanaf station Roosendaal: lijn 3 richting Kroeven Langdonk, halte Kroevenlaan

3 oktober: Dirigenten- en organistendag 2015

Op 3 oktober 2015 organiseert de diocesane Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Breda de jaarlijkse dag voor alle dirigenten en organisten in het bisdom. Deze vindt plaats van 10:00 tot 16:00 uur in de Moeder Godskerk in Roosendaal.

Tijdens deze dirigenten- en organistendag gaan we werken aan de basis:

 • praktische tips voor de dirigeerbeweging en voor repetitietechniek
 • een juist stemgebruik en hoe breng je dat over op het koor
 • hoe communiceer je het beste met de groep?

Voor organisten is er aandacht voor de rol als begeleider van de koor- en samenzang.

 • wat zijn de technieken om zangstemmen te helpen, hoe geef je iets aan
 • hoe gaat het overleg tussen dirigent en organist,
 • wanneer speel je te hard of te zacht en wie bepaalt dat
 • hoe kun je zelf begeleidingen maken
 • mag je als begeleider ook wat zeggen over het repertoire?

Er is ruim gelegenheid om vragen uit de eigen praktijk aan de orde te stellen.

Gastdocenten zijn Bas Ramselaar en Frans Bullens.

Bas Ramselaar

Bas Ramselaar is zangpedagoog en dirigent en was jarenlang lid van het vermaarde Nederlands Kamerkoor. Met het St. Joris Kamerkoor uit Amersfoort, zingt hij onder meer de Muzikale Vespers in de Sint Paulusabdij te Oosterhout, waar hij geëngageerd lid is van de geloofsgemeenschap Chemin Neuf.

Frans Bullens

Frans Bullens is als dirigent en organist actief in de parochies te Dongen en Oosterhout. Daarnaast is hij als componist zeer actief. Van zijn hand zijn de Mis van de heilige Geest, de Vier antwoordpsalmen en een volledige serie antwoordpsalmen voor het A-, B- en C jaar.

Programma

9.30 uur Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening

10.05 uur Centrale workshop door Bas Ramselaar

11.00 uur Workshop voor dirigenten door Bas Ramselaar
Workshop voor organisten door Frans Bullens

12.00 uur Lunch

13.00 uur Vervolg workshops

14.10 uur Koffie/thee

14.30 uur Gezamenlijke afsluiting

15.00 uur Sluiting van de dag

Praktische informatie
U kunt zich aanmelden door uw gegevens vóór 19 september 2015 te mailen naar: opgave@sintfranciscuscentrum.nl
onder vermelding van uw stemsoort (i.v.m. het oefenkoor) en
de keuze van de workshop (dirigent of organist).

De deelnemersbijdrage is slechts € 15 per persoon. Hiervoor
ontvangt u koffie en een bescheiden lunch. U kunt dit bedrag
storten op:
IBAN NL76 INGB 000 1096 207
t.n.v. NSGV Breda
Van Leeuwenhoeklaan 428
4708 BE Roosendaal
met vermelding van ‘Dag voor dirigenten en organisten 2015’.

De dirigenten- en organistendag vindt plaats in de Moeder Godskerk, President Kennedylaan 73, 4707AW te Roosendaal.

Rond de kerk is voldoende parkeergelegenheid.
Openbaar vervoer vanaf station Roosendaal: lijn 3 richting Kroeven Langdonk, halte Kroevenlaan

13 oktober 2015: Nederland zingt in Hulst. Zangers gevraagd.

Al vele jaren bestaat het EO-programma ‘Nederland Zingt’. Het is een tv- en radioprogramma met koor- en samenzang van geestelijke liederen. De uitzendingen zijn op zaterdagavond om 19.00 uur en op zondagmorgen om 08.55 uur, telkens op NPO 2. Dit najaar komt ‘Nederland Zingt’ naar Zeeuws-Vlaanderen en worden er tv-opnames in de H. Willibrordusbasiliek in Hulst gemaakt.

De opname voor de Zeeuws-Vlaamse uitzending zal plaatsvinden op dinsdag 13 oktober 2015. Daarvoor wil de EO graag één groot koor vormen, dat opgebouwd is uit enthousiaste zangers en koren uit Zeeuws-Vlaanderen. Lees verder>>>

Getijdengebed in de parochie

Zangdag 2015

Foto: Ronald van Quekelberge

Het Tweede Vaticaans Concilie riep de leken op om het getijdengebed te bidden. Dit heeft geleid tot een grotere interesse voor het officiële gebed van de Kerk. In verschillende parochies en parochiekernen bestaat de mogelijkheid regelmatig het getijdengebed te bidden.

Het Sint Franciscuscentrum en de Diocesane Sint Gregoriusvereniging sloten bij deze ontwikkeling aan door de korendag in het teken te stellen van deze ontwikkeling. De dag vond plaats op zaterdag 18 april in de inspirerende ruimte van de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. Ongeveer 50 koorzangers waren naar Bergen op Zoom gekomen voor deze dag van zang en ontmoeting. Lees verder

Zaterdag 18 april 2015

Viering 95-jarig bestaan Koorkring Gilze

19:00 uur, Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkerk Baarle-Nassau. Eucharistieviering ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan Koorkring Gilze. Hoofdcelebrant bisschop J. Liesen.