Vier evangelie-liederen

Naar aanleiding van een artikel van Cees Janssens in ons blad Jubilate van september 1994 met als titel ‘Een Evangelielied’, is mij gevraagd of ik 4 Evangelieliederen wilde uitzoeken: twee voor de 40 dagen- en twee voor de paastijd. Ik heb toen ons onvolprezen Doneksysteem geraadpleegd en aangezien wij momenteel in het C-jaar leven heb ik daarop gezocht.

Henk Donker

Jubilate 28, 1 (januari 1995)

Voor de 40 dagentijd in het C-jaar kreeg ik zo‘n 13 liederen, verdeeld over de 5 zondagen. Ik heb toen een keuze gemaakt voor de 1e zondag en voor de 4e zondag. Dit lijkt misschien nogal willekeurig maar mijn keuze werd bepaald door het verschil van herkomst van deze liederen. Het eerste lied komt n.l. uit de bundel ‘Zingend geloven’ deel 1 met als titel ‘Jezus diep in de woestijn’. De tekst is van Hanna Lam en de muziek van Wim ter Burg.

Muziekvoorbeeld 1.

Het tweede lied komt uit het bundeltje ‘Een spoor door de woestijn’ met als titel ‘Een lied van het zoeken’. De tekstdichter van dit lied is Peter van Gennip terwijl Albert Cox het getoonzet heeft voor sopraan alt en bas, volk en piano.

Op de 1e zondag in de 40-dagentijd is de Evangelielezing uit Lucas 4, 1–13, n.l. dat Jezus in de woestijn op de proef gesteld wordt. De tekst van dit lied volgt het evangelie bijna letterlijk; het is een coupletlied met een duidelijke muzikale structuur: de 4 zinnen hebben ritmisch als schema a b a ’ b en melodisch is het duidelijk in voor- en nazin getoonzet. Het lied telt 5 coupletten en zou door zijn eenvoud ook heel goed door alle aanwezigen gezongen kunnen worden.

Muziekvoorbeeld 2.

Op de 4e zondag in de 40-dagentijd in het C-jaar wordt het Evangelie gelezen uit Lucas 15, 1–3, 11–32. Het verhaal van de verloren zoon. De oudste blijft bij zijn vader en leeft in zekerheid; de jongste gaat op avontuur, maar alle twee leven zij met onvervulde wensen en zoeken een vervulling daarvoor. Het is een lied van 4 coupletten met refrein. De coupletten zijn voor het koor en in het refrein heeft het volk een aparte stem. Zie muziekvoorbeeld 2.

Zo heb ik ook een keuze gemaakt voor de Paastijd in het C-jaar n.l. voor de 2e en de 5e zondag. Op de 2e zondag wordt het evangelie gelezen uit Johannes 20, 19–31. Deze perikoop gaat over de verschijning van Jezus aan de apostelen en 8 dagen later aan Thomas. Hierna zou heel mooi als Evangelielied gezongen kunnen worden ’Het lied van Thomas‘ uit de bundel ‘Evangelieliederen’ van Michel van der Plas en Louis van Dijk. G&S 1994 875lX een bundel om in de gaten te houden.

Muziekvoorbeeld 3.

Voor de 5e zondag van pasen viel de keuze op ‘Alle grenzen zijn verdwenen’, een lied van Henk Jongerius op muziek van Jan Raas uit de bundel ‘Ga voor ons uit’.

Muziekvoorbeeld 4.

Als evangelie wordt dan gelezen Johannes 13, 31–35 n.l. het nieuwe gebod: gij moet elkaar liefhebben zoals ik u heb liefgehad. Deze liefde is ons voorgeleefd door ‘een mens van vlees en bloed’ een zin die in elk couplet van dit lied terugkeert. Het lied is gecomponeerd voor 4 stemmig koor met orgel en heeft een meditatief karakter en komt het best tot zijn recht als het echt op de tekst gezongen wordt. Deze liederen en nog veel meer muziek zijn op het DPC in Breda in te zien.

Getagd .