Repertoiredag 5 oktober 2019: ontdek nieuwe muziek

De afgelopen tientallen jaren is er veel kerkmuziek gecomponeerd: liederen, missen, psalmzettingen. Een deel van die muziek is vergeten, vaak ten onrechte. Zo verscheen in 1960 de bundel Alleluia met liederen op muziek van onder anderen Albert de Klerk. Ook het werk van Louis van Dijk werd destijds veel gezongen. En terecht: zijn muziek is zeer de moeite waard.

Werken van De Klerk en Van Dijk staan centraal tijdens de repertoiredag, samen met een aantal zeer recente composities. We zullen deze instuderen en verder bekijken we de functie van het Alleluia-vers als feestelijke aanhef van het Evangelie. Waar hoort het precies thuis tussen lezingen en antwoordpsalm?

Dirigenten, organisten, zangers en zangeressen zijn van harte welkom om inspiratie op te doen. Tevens is deze dag een opstapje naar de grote zangdag van de bisdommen Breda, ’s-Hertogenbosch en Roermond die op 27 juni 2020 zal plaatsvinden in Eindhoven. Dan zullen we kennismaken met wat er in deze bisdommen gezongen en gecomponeerd wordt – en uiteraard zullen we deze muziek ook zelf zingen.

Programma

9.30 uur Ontvangst met koffie/thee

10.00 uur Opening

10.05 uur Het zingen van een- en meerstemmig repertoire door Frans Bullens en Jan Schuurmans

11.00 uur Een toelichting op het thema ’Alleluia als tweede tussenzang door mgr. dr. J.W.M. Liesen

11.15 uur Vervolg repertoire

12.15 uur Lunch

13.00 uur Vervolg repertoire

14.00u. Einde van de dag

Praktische informatie

Plaats

H. Antonius van Padua (kathedraal), St. Janstraat 8, 4811 ZL Breda

Organisatie

Commissie voor liturgische muziek Bisdom Breda en het St. Franciscuscentrum, centrum voor vorming en diaconale actie.

Aanmelden

U kunt zich tot 27 september 2019 aanmelden door uw gegevens te mailen naar: opgave@sintfranciscuscentrum.nl onder vermelding van uw stemsoort (i.v.m. het oefenkoor) of telefonisch T 076 – 52 23 444 (tussen 8.30 – 12.30 uur). Ook is opgave mogelijk via de website https://sintfranciscuscentrum.nl/

De deelnemersbijdrage is slechts € 12,50 per persoon. Hiervoor ontvangt u koffie en een bescheiden lunch. U kunt dit bedrag storten op:

NL 57 RABO 0315 9852 59 t.n.v. Bisdom van Breda, inzake Liturgische Muziek te Breda.

met vermelding van ‘Repertoiredag 2019’.

Bij betaling voor meerdere deelnemers graag de namen van de deelnemers doorgeven aan

jam.van.loenhout428@gmail.com

Zangdag 2018

Volkszang: Durft u nog? En het koor dan?…

Zaterdag 24 februari 2018
Kerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand
Roosendaal

Samen kunnen zingen is in de kerk een groot goed. Het gaat er in de liturgie immers om dat we niet alleen luisterend en kijkend aanwezig zijn, maar deelnemers worden. De gezamenlijke zang is bij uitstek een middel waarin geloof wordt beleefd en gemeenschap wordt gesticht. Dat veronderstelt dat tekst en muziek toegankelijk en van goede kwaliteit zijn. Wat dat betreft is er een grote keuze denkbaar.

Welke criteria hanteren we bij de keuze van het basisrepertoire, welke plaats geven we het in onze liturgie, hoe houden we het fris en levendig? Deze vragen zullen ons bezighouden tijdens de diocesane Zangdag op zaterdag 24 februari 2018, in de O.L.Vrouwe kerk aan de Kade in Roosendaal.

Docenten

Frans Bullens is als organist/dirigent werkzaam in de Laurentiuskerk te Dongen en de St. Jan de Doper (basiliek) te Oosterhout. Zijn composities uit de Antwoordpsalmen voor de zondagsliturgie genieten landelijke bekendheid.
Jan Schuurmans is als medewerker kerkmuziek werkzaam bij het bisdom Breda. In de Antoniuskathedraal vervult hij de functie van cantor en is hij dirigent van de Kathedrale Cantorij.
Han Akkermans is voorzitter van de Commissie voor Liturgische Muziek en pastoor van de Sint-Catharinaparochie in Oosterhout.

Programma

9.30 uur Ontvangst met koffie/thee
10.00 uur Opening en inleiding op het thema van de dag door Han Akkermans
10.15 uur Inzingen onder leiding van Jan Schuurmans
10.45 uur Het zingen van één- en meerstemmig basisrepertoire met zijn vele mogelijkheden en uitdagingen o.l.v. Frans Bullens en Jan Schuurmans met korte toelichtingen door Han Akkermans
12.00 uur Lunch
12.45 uur De mogelijkheden van het Gregoriaans als basisrepertoire. Twee- en driestemmig repertoire voor koren.
14.00 uur Afsluiting

Praktische informatie

Plaats:
Kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, Kade 23, 4703 GA Roosendaal

Organisatie:
Commissie voor Liturgische Muziek ‘Sint-Gregorius’ en het Sint-Franciscuscentrum, centrum voor geloofsverdieping en vorming van het bisdom Breda.

U kunt zich aanmelden door uw gegevens vóór 15 februari 2018 te mailen naar: opgave@sintfranciscuscentrum.nl (onder vermelding van uw stemsoort) of telefonisch 076 – 52 23 444 (tussen 8.30 – 12.30 uur).

De deelnemersbijdrage is slechts € 10,- per persoon. Hiervoor ontvangt u koffie en een bescheiden lunch.

U kunt dit bedrag storten op: NL 57 RABO 0315 9852 59 t.n.v. Bisdom van Breda, inzake Liturgische Muziek te Breda, met vermelding van ‘Zangdag 2018’.

Bij betaling voor meerdere deelnemers graag de namen van de deelnemers doorgeven aan: jam.van.loenhout428@gmail.com.