Repertoiredag 5 oktober 2019: ontdek nieuwe muziek

De afgelopen tientallen jaren is er veel kerkmuziek gecomponeerd: liederen, missen, psalmzettingen. Een deel van die muziek is vergeten, vaak ten onrechte. Zo verscheen in 1960 de bundel Alleluia met liederen op muziek van onder anderen Albert de Klerk. Ook het werk van Louis van Dijk werd destijds veel gezongen. En terecht: zijn muziek is zeer de moeite waard.

Werken van De Klerk en Van Dijk staan centraal tijdens de repertoiredag, samen met een aantal zeer recente composities. We zullen deze instuderen en verder bekijken we de functie van het Alleluia-vers als feestelijke aanhef van het Evangelie. Waar hoort het precies thuis tussen lezingen en antwoordpsalm?

Dirigenten, organisten, zangers en zangeressen zijn van harte welkom om inspiratie op te doen. Tevens is deze dag een opstapje naar de grote zangdag van de bisdommen Breda, ’s-Hertogenbosch en Roermond die op 27 juni 2020 zal plaatsvinden in Eindhoven. Dan zullen we kennismaken met wat er in deze bisdommen gezongen en gecomponeerd wordt – en uiteraard zullen we deze muziek ook zelf zingen.

Programma

9.30 uur Ontvangst met koffie/thee

10.00 uur Opening

10.05 uur Het zingen van een- en meerstemmig repertoire door Frans Bullens en Jan Schuurmans

11.00 uur Een toelichting op het thema ’Alleluia als tweede tussenzang door mgr. dr. J.W.M. Liesen

11.15 uur Vervolg repertoire

12.15 uur Lunch

13.00 uur Vervolg repertoire

14.00u. Einde van de dag

Praktische informatie

Plaats

H. Antonius van Padua (kathedraal), St. Janstraat 8, 4811 ZL Breda

Organisatie

Commissie voor liturgische muziek Bisdom Breda en het St. Franciscuscentrum, centrum voor vorming en diaconale actie.

Aanmelden

U kunt zich tot 27 september 2019 aanmelden door uw gegevens te mailen naar: opgave@sintfranciscuscentrum.nl onder vermelding van uw stemsoort (i.v.m. het oefenkoor) of telefonisch T 076 – 52 23 444 (tussen 8.30 – 12.30 uur). Ook is opgave mogelijk via de website https://sintfranciscuscentrum.nl/

De deelnemersbijdrage is slechts € 12,50 per persoon. Hiervoor ontvangt u koffie en een bescheiden lunch. U kunt dit bedrag storten op:

NL 57 RABO 0315 9852 59 t.n.v. Bisdom van Breda, inzake Liturgische Muziek te Breda.

met vermelding van ‘Repertoiredag 2019’.

Bij betaling voor meerdere deelnemers graag de namen van de deelnemers doorgeven aan

jam.van.loenhout428@gmail.com