Zangdag 2014: Gregoriaans en meerstemmigheid

Bijna zeventig zangers namen op 10 mei deel aan de zangdag in de Michaƫlkerk in Breda. De Augustinusparochie, waartoe de kerk behoort, streeft er de laatste jaren naar om het gregoriaans een plaats te geven binnen de kerkmuziek in de parochie. Het lag daarom voor de hand om een zangdag, waarin het gregoriaans een belangrijke plaats inneemt, in deze kerk te houden.

Zangdag 2014

Foto: Ronald van Quekelberge

Wilko Brouwers verzorgde de inleiding over het gregoriaans. Hij benadrukte het belang van de muziek in relatie tot de tekst. De melodie geeft aan welk woord het belangrijkst is. Maar het allerbelangrijkst was natuurlijk het zingen zelf tijdens deze drukbezochte zangdag.

Literatuur die hij tijdens zijn inleiding noemde:

J. Bogaarts, Inleiding tot het gregoriaans en de liturgie, Bussum 1994

W. Brouwers, Het woord dat vleugels kreeg,werkboek, handleiding en cd

Lees meer op de site van de Koorkring Zeeuws-Vlaanderen