Regiomusicus Frans Bullens

In 2009 constateerde de Interparochiële Vereniging (IPV) Dongemond dat er iets moest gebeuren om de kwaliteit van de kerkmuziek in de deelnemende parochies op peil te houden. Dat leidde uiteindelijk op 1 november 2012 tot de aanstelling van Frans Bullens als regiomusicus. Sinds de fusie van de bij het IPV aangesloten parochies tot Elisabethparochie is het beter te spreken van een parochiemusicus.

De aanstelling van Bullens is beperkt tot 15 uur per maand. Het is dan ook niet de bedoeling dat hij vaak als uitvoerend musicus — dirigent, organist of cantor — actief zal zijn. Vanwege zijn werk in de parochie Dongen zou dat ook niet mogelijk zijn.

Zijn taken bestaan dan ook veel meer in het ondersteunen en het onderhouden van contacten. Dat ondersteunen houdt onder meer in het opleiden van twee jonge mensen tot organist. Een van hen wordt daarnaast opgeleid tot dirigent. Verder start hij in september een cursus voor cantors.

De Elisabethparochie heeft zes kernen, de voormalige parochies, die zeer verschillend van karakter zijn — ook op kerkmuzikaal gebied. Zoals het IPV al in 2009 vaststelde, is het te voorzien dat hier en daar koren een stille dood zullen sterven omdat er geen aanwas is. Daarom is het belangrijk dat er tenminste overal een organist is, die de zang van de gemeenschap kan ondersteunen. Met het oog daarop is het opleiden van jonge organisten van groot belang.

Daarnaast onderhoudt Bullens contacten met koren, pastores, dirigenten en organisten en geeft hij regelmatig advies in allerlei zaken die te maken hebben met de kerkmuziek in de parochie. Bij de enkele gezamenlijke parochiële vieringen die jaarlijks worden gehouden, heeft hij de muzikale leiding en hij heeft mede met het oog daarop een begin gemaakt met een gezamenlijk repertoire van de koren.

De kerkmuziek moet doorgaan, aldus Bullens en daar moet in geïnvesteerd worden. In de Elisabeth-parochie is die bereidheid tot investeren — hoe beperkt ook — met de aanstelling van een parochiemusicus in ieder geval aanwezig.