Materiaal dirigenten- en organistendag 2018

Tijdens de dirigenten- en organistendag op 6 oktober 2018 is er natuurlijk veel gezongen. Hier een overzicht:

Jan Vermulst, Psalm 18 ‘Heer, U heb ik lief’. Verkrijgbaar bij Gooi en Sticht

Edward Elgar, Ave verum, Uitgave 1902 verkrijgbaar via IMSLP

Melchior Franck, Da pacem, Domine IMSLP

Josquin Des Prez, Ave vera virginitas free-scores.com