Lofzingen

Wij kunnen Gods lof op meerdere manieren bezingen dan alleen met het Gloria. In de bundel ‘Gezangen voor Liturgie’ (GvL) staan heel wat lofliederen, strofische, maar ook met refreinen voor het volk. Wist u dat er in deze bundel zeker minimaal een twintigtal lofpsalmen te vinden zijn?

Rinie van der Leer-Stamer

Jubilate 30, 2 (mei 1997)

Daarbij denk ik aan bijvoorbeeld psalm 66 (nieuwe GvL-bundel), waarbij één van de twee verschillende refreinen luidt:

“Steekt Gods loftrompet alom op aarde, zinge tot eer van zijn naam majesteitelijk“,
en bij psalm 67 I: “Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer…”,
psalm 92: “Heerlijk is het te loven de Heer, te bezingen uw naam, Allerhoogste”,
psalm 96 I: “Zing: en speelt voor de Heer van ganser harte, zegt voor alles dank aan God”,
psalm 96 II (nieuwe GvL-bundel): refrein II: “Eert de Heer, gij geslachten der volken, eert de Heer om zijn glorie en macht“,
psalm 98: “Alle einden der aarde aanschouwen het heil van Hem, onze God” (refrein I),
psalm 100 I: “juicht voor de Heer, aarde alom” (refrein)
psalm 100 ll: “Treedt aan! Zegent de Heer! Dankt Hem met lied’ren van vreugde!“
psalm 107: “Looft de Heer, goeder- tieren is Hi]: tot in eeuwigheid blijft zijn genade!”,
psalm 113: refrein I: “Looft, knechten des Heren, looft de naam van de Heer” en refrein II: “Van de opgang der zon tot haar dalen zij geprezen de naam van de Heer”,
Psalm 118 II, een strofelied: “Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, zijn liefde duurt in eeuwigheid. Laat, Israël, uw lofzang rijzen…“etc.
Psalm 146: “Een loflied voor de Heer, heel mijn leven, een psalm tot het laatst voor miin God”,
Psalm 150 I, een strofelied: “Looft God, looft Hem overal…” etc.
Psalm 150 II: “Alles wat adem heeft, love de Heer!”

Meestal heeft iedere lofpsalm toch iets eigens, zoals we kunnen zien bij psalm 2, waarbij de antifoon “Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen" afkomstig is uit de kerstnacht (Lucas 2 vers 14).

Psalm 8 “Looft de Heer als Schepper van het uitspansel en al wat daar in is".

Psalm 30 I “Eert God om de hernieuwing van het leven".

Ook is er soms sprake van een keuze tussen 2 of zelfs 3 refreinen, zoals bij psalm 96 II (nieuwe GvL-bundel). U ziet het, er zijn heel wat lofpsalmen!

In de nieuwe GvL-bundel staan achter de 150 psalmen diverse acclamaties uit o.a. lofpsalmen (ps. 98, 111, 113, 117, 138, 146), waarvan een aantal afkomstig is uit de Engelse Psalmen (in het Nederlands vertaald) door Jan Valkestijn. Uitstekend materiaal, waarbij de meerstemmigheid van het koor beslist ook een plaats kan krijgen! Bovendien is in de serie Cantatorium ook het een en ander te vinden.

Ik kan u aanraden om eens een kijkje te gaan nemen in Donek, het systeem bij uitstek om te zoeken naar geschikte kerkmuziek, al dan niet meerstemmig. Behalve de vindplaatsen en uitgevers is ook meestal ook nog de moeilijkheidsgraad vermeld. Lof en eer zijn goede trefwoorden bij het zoeken naar lofgezangen.