Koorkring Gilze zong 20 oktober 2012 in Alphen

Foto: Wim Pijnacker

Op zaterdag 20 oktober hebben de gezamenlijke koren van koorkring Gilze de eucharistieviering van 19.00 uur opgeluisterd met zang in de parochiekerk van Alphen.
Helaas was pastoor J. Paes er niet bij vanwege ziekte.
Pastoor Th. Sanders en diaken J. Smies waren de voorgangers in deze dienst. Het thema van de viering was ‘Maria’. In de oktobermaand een heel passend thema.

Onze koorkring bestaat uit negen koren: Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Hulten, Molenschot, Riel, Rijen en Ulicoten. Allemaal verschillende koren die in hun eigen parochies paraat staan vieringen in de weekenden op te luisteren. De meeste koren zingen ook bij rouw en trouw. De koorkring geeft ons de kans elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. 20 oktober hebben zeven van de negen koren acte de présence gegeven. Helaas konden Hulten en Gilze niet meedoen deze keer. O.a. werd gezongen het vierstemmig Ave Maria (Haagh) en Eén stem zijn wij, één en al dank…! Verder hebben we o.a. de achtste mis gezongen. De mensen in de kerk konden daarbij meezingen met deze bekende Gregoriaanse gezangen. Complimenten aan de dirigente Kazue Goto en de organiste Marjola Lishi, die ons prima dirigeerden en begeleidden. We kijken terug op een geslaagde uitvoering, waarna we elkaar nog ontmoet hebben bij de nazit in Cultureel.Centrum Den Heuvel in Alphen.

Daar kwam vicaris W. Wiertz op uitnodiging spreken. Hij benadrukte het nut van de koren, die een wezenlijke taak binnen de liturgie hebben. Muziek en zang raken snaren die anders onbewogen blijven. Het gaat om de verbondenheid die we samen uitstralen als katholieke kerk. Ook bijzonder dat onze koorkring nog bestaat. In 2015 hopen we ons 95-jarig bestaan te vieren met elkaar.

Tevens werd er door de voorzitter, Colet van Gerven, stilgestaan bij de pauselijke onderscheiding, ridder in de orde van de H. Paus Sylvester, die onze oud-voorzitter Piet Bomaars had ontvangen. Hij kreeg een welverdiend en hartelijk applaus van alle aanwezigen. Dank aan iedereen die deze uitvoering mogelijk heeft gemaakt en zijn/haar steentje heeft bijgedragen.