Koorkring Gilze – jubileumviering nog niet in zicht

Nu de coronacrisis weer oplaait is het jammer genoeg nog niet mogelijk een datum te prikken voor het honderdjarig jubileum van de koorkring Gilze. ‘We hopen dat er volgend jaar in maart met de jaarvergadering meer duidelijk is en het virus ons leven en zingen niet meer in de ban heeft’, aldus secretaris Jacqueline van der Kaa. Ondertussen repeteren er al wel kleinere groepjes op 1,5 m afstand van elkaar. ‘Dat was en is wel erg wennen, maar je leert er ook van en durft meer zelfstandig te zingen’, constateert ze.