Jaarvergadering 2013 koorkring Zeeuws-Vlaanderen

De ledenvergadering van de koorkring Zeeuws-Vlaanderen wordt dit jaar gehouden op zaterdag 19 oktober 2013 om 10.00 uur in het parochiecentrum van de Emmaüskerk in Terneuzen. Voorafgaand aan de ledenvergadering controleert de kascontrolecommissie eerst de boekhouding van het boekjaar 2012–2013. De kascontrolecommissie zal hiervan verslag doen tijdens de ledenvergadering. Eind augustus krijgen de koren allemaal een uitnodiging voor het bijwonen van de vergadering. Bij de uitnodiging treft u dan ook de contributienota aan voor 2013–2014.

De kas van de Koorkring is gezond, maar toch een oproep aan alle koren die hun contributie nog niet betaald hebben. Graag €15,00 overboeken op bankrekeningnummer 30.81.55.793 ten name van Koorkring Zeeuws-Vlaanderen. Het bestuur is er u dankbaar voor zodat we weer aan de slag kunnen om activiteiten voor u te organiseren