Jaar van het Geloof met zang afgesloten

De afsluiting van het Jaar van het Geloof, die in het bisdom Breda op zondag 24 november plaatsvond in de kathedraal, stond in het teken van de kerkmuziek en in het bijzonder van de zang.

Bij deze gelegenheid werd het eerste exemplaar van de cd ‘Kom heilige Geest’ aan bisschop Liesen aangeboden. Op deze cd onder meer vier antwoordpsalmen voor de viering bij het toedienen van het H. Vormsel. De muziek is geschreven door Frans Bullens en sluit aan bij de Mis van de heilige Geest die ook voor deze vieringen is geschreven.

De antwoordpsalmen worden gezongen door de Kathedrale Cantorij. Verder werkten de schola van het Antoniushuis en de Begijnhofschola mee aan deze cd.

Partituren van de vier antwoordpsalmen zijn verkrijgbaar via de webshop van het bisdom

Een bijzondere gebeurtenis tijdens deze middag was de benoeming van Harrie Muskens tot ridder in de orde van Sint-Sylvester. Harrie Muskens was jarenlang lid van het bestuur van diocesane SInt-Gregoriusverening Breda. Hij nam mede het initiatief tot Donek en was en is oprichter en dirigent van diverse koren. Bijzondere aandacht had hij voor kinderzang. Zijn project voor kinderzang ‘Het groene hout’ vond in heel Nederland navolging. Ook zijn vele activiteiten op maatschappelijk gebied waren aanleiding om hem deze onderscheiding toe te kennen.

Bij gelegenheid van de afsluiting van het Jaar van het Geloof verscheen een nummer van het bisdommagazine, gewijd aan de kerkmuziek.

Meer over het bisdommagazine