In memoriam Flip Veldmans

Op 3 november 2018 overleed op 69-jarige leeftijd Flip Veldmans. Hij was jarenlang redacteur van Jubilate en schreef vele artikelen voor dit blad, vooral over orgelmuziek. Van 1971 tot 2012 was hij dirigent van het Gummaruskoor van de Sint-Gummaruskerk in Steenbergen. De Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging verleende hem hem de bronzen plaquette voor buitengewone verdiensten. Hans Smout schreef in het KDOV-blad het volgende In memoriam.

Flip werd geboren in Bakhuizen (Gaasterland) en groeide op in een katholiek gezin. Hij begon zijn muziekopleiding aan het toenmalige Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek in Utrecht bij Bernard Bartelink. Hij behaalde daar het diploma voor orgel, piano en koordirectie. Daarna volgde het einddiploma orgel bij Arie Keijzer aan het Rotterdams Conservatorium. Tot slot studeerde hij aan het Antwerpse Koninklijk Conservatorium orgel bij Stanislas Deriemaeker.

Gummaruskoor

Flip begon in 1971 als organist en dirigent van het Gummaruskoor in de Sint-Gummaruskerk, een functie die hij daar tot 2012 uitoefende. Hij ging tevens als docent werken aan de Gemeentelijke Muziek- en Balletschool in Bergen op Zoom, waar hij als opvolger van Daan Manneke orgellessen gaf aan onder anderen Janno den Engelsman en Bert Becht.

Muziekgraveur

Flip was een man die hoge eisen stelde aan zichzelf en aan anderen. Van zijn zorgvuldigheid getuigde in het bijzonder zijn werkzaamheid als muziekgraveur. Diverse uitgeverijen, met name die zich inzetten voor liturgische muziek, profiteerden van zijn vaardigheid, gepaard aan zijn spreekwoordelijke accuraatheid. Zo maakte hij in 2005 muziekgravures voor de liedbundel ‘Zij zingen zich een weg’ van Hans Bouma. Naast al zijn werk beheerde hij met grote nauwkeurigheid de website Kerk&Orgel.nl.

Componist

Flip Veldmans profileerde zich daarnaast als componist van liturgische muziek, zoals een veel gezongen Ave Maria voor twee gelijke stemmen en orgel, een Geloofsbeljdenis en de Sint-Gummarusmis. Hij componeerde een groot aantal liederen en voorzag bestaande liederen van een functionele begeleiding.

Jubilate

Bestuurlijk was hij, als gezegd, een aantal jaren actief binnen de Katholieke Dirigenten- en Organistenvereniging. Daarnaast eveneens een groot aantal jaren binnen de diocesane afdeling van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) van het bisdom Breda. Hij zorgde voor de diocesane NSGV-periodiek ‘Jubilate’ en hield het muzikaal-diocesane adressenbestand nauwlettend bij. Voor zijn bijzondere verdiensten in den breedte werd hij onderscheiden met de plaquette van de NSGV.

Vanwege zijn fysieke beperkingen waren zijn activiteiten de laatste jaren van zijn leven begrensd. Zijn werk als muziekgraveur en als beheerder van genoemde website waar hij zo aan verknocht was, zette hij zo lang mogelijk in zijn studio voort.

Zijn overlijden kwam toch nog vrij onverwacht, maar tot het laatst was hij helder van geest. Volgens zijn wens werd zijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap. Flip is in besloten kring herdacht. Wij wensen zijn echtgenote Maria, zijn kinderen en kleinkinderen Gods zegen toe en heel veel sterkte met dit verlies.

Hans Smout, Bergen op Zoom, 2 december 2018, eerste Adventszondag