Hogerhuis: huis van ontmoeting

Misschien wordt het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst: het ‘Hogerhuis’ dat op 17 november voor het eerst plaatsvond in het bisschopshuis in Breda. Zo’n twintig professionele kerkmusici uit het bisdom Breda ontmoetten hier elkaar en de bisschoppen Van den Hende en Liesen. Deze laatste is sinds kort bisschop-referent voor liturgie van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Ook voorzitter Richard Bot van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging was aanwezig evenals leden van de diocesane Commissie voor Liturgie.

Het Hogerhuis is een initiatief van de Gregoriusvereniging in het bisdom Breda en mgr. Van den Hende. De bisschop en voorzitter Evert Wagter van de diocesane Gregoriusvereniging zaten de bijeenkomst voor.

Mgr. Van den Hende hield een inleiding over de antwoordpsalm. Hij benadrukte hierin nog eens de rol die deze psalm heeft binnen de liturgie. De thematiek is vaak verbonden met die van de eerste lezing, gaat als het ware in dialoog met de lezing. De psalm is tevens een brug naar de volgende lezing.

De antwoordpsalm is ook van pastoraal belang: ze is bedoeld om het overwegen van het Woord te bevorderen. Het verdient de voorkeur dat de antwoordpsalm wordt gezongen. Als dat niet mogelijk is, zo ten minste het antwoord van het volk op de psalmen gezongen moeten worden.

Verschillende componisten hebben antwoordpsalmen op muziek gezet. Ze hebben hierbij ook verschillende vertalingen gebruikt. Mgr. Van den Hende noemde de vertalingen van Huub Oosterhuis, Pius Drijvers en van Ida Gerhard en Marie van der Zeijde. Vooral deze laatste vertalingen zijn te vinden in de bundel Gezangen voor Liturgie

De bisschoppen geven tegenwoordig de voorkeur aan de vertaling van pater Bronkhorst o.p. Deze zijn oorspronkelijk geschreven voor ‘eigen gebruik’ binnen de gemeenschap van Dominicanen, maar zo benadrukte mgr. Liesen, het is niet zomaar een staaltje van huisvlijt. De dominicanen hebben een lange traditie van vertalen die zich ook nu nog verder ontwikkelt.

Muziek die op deze vertaling is gezet is onder meer te vinden op www.kleingraduale.nl en via Kerknet

Er was ook uitgebreid gelegenheid om met de bisschoppen van gedachten te wisselen over een aantal pijnpunten voor kerkmusici. Daarbij ging het onder meer om de al jaren aanslepende kwestie van de rechtspositie van kerkmusici die nog steeds niet geregeld is, de opleiding tot kerkmusicus en de gebrekkige kennis van liturgie bij voorgangers. Dat deze kwesties niet stante pede werden opgelost, hinderde de deelnemers niet. De open dialoog met de beide bisschoppen en vakgenoten stelden ze zeer op prijs.