Haarlemmer Orgelboek

Vorig jaar verscheen de cd ‘Haarlemmer Orgelboek’. De cd bevat — inderdaad — muziek uit het Haarlemmer Orgelboek. Dit verscheen in mei 2010 op initiatief van de NSGV Haarlem-Amsterdam. Het bevat vijftien orgelwerken voor liturgisch gebruik van Nederlandse componisten.

Naast vijf bestaande composities van Hendrik Andriessen en Albert de Klerk zijn er nog tien nieuwe werken opgenomen in dit boek. Het boek ontleent zijn naam aan de bisschopsstad Haarlem, die tegelijk ook een centrum van orgelcultuur is.

De afdeling Haarlem-Amsterdam van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) heeft het initiatief genomen tot deze uitgave om daarmee de orgelcultuur in de rooms-katholieke liturgie nieuw leven in te blazen.

Het orgelboek is te bestellen bij

Ascolta Music Publishing

Postbus 162, 3990 DD Houten

tel. 030 637 42 37

e-mail info@ascolta.nl

Prijs: € 19,50 (excl. verzendkosten).

De cd is te bestellen bij

NSGV Haarlem-Amsterdam

e-mail info@nsgvhaarlem-amsterdam.nl

Prijs: € 15.- (excl. verzendkosten)