Geloven in muziek

Een jaar geleden is het project ‘Geloven in muziek’ van start gegaan. Het is een initiatief van het bisdom Breda. Doel van het project is het vitaliseren van de middenkoren. Middenkoren zijn koren die de titel jongerenkoor zijn ontgroeid maar ook (nog) niet tot de seniorenkoren gerekend mogen worden. Met vitaliseren wordt bedoeld het verdiepen van het geloven van de koorleden en de vernieuwde articulatie van het katholieke geloof.

Hiervoor worden nieuwe Nederlandstalige liederen geschreven: zowel teksten als muziek zijn nieuw. Het koor Consonne uit Teteringen is uitgekozen als ‘pilot-koor’. Dit koor zal de nieuwe muziek instuderen en op cd uit brengen.

Als kerkmusicus is Heino Vergouwen bij dit project betrokken. Hij legt contacten met componisten en tekstschrijvers die hun bijdrage gaan leveren aan dit project. Om te weten te komen welke muziek het beste past bij middenkoren heeft hij een aantal leden van ‘Consonne’ geïnterviewd. Daarnaast heeft hij aan alle koorleden van ‘Consonne’ een vragenlijst voorgelegd.

Wat betreft de teksten kreeg hij geen eenduidige antwoorden. Vergouwen: “Het lijkt erop dat men de teksten niet los beoordeelt van de muziek. Met andere woorden: als de muziek aanspreekt lijkt het minder van belang wat er precies gezongen wordt. Er is uit de antwoorden ook niet een duidelijke mening gegeven over teksten die wel of juist niet aanspreken.”

Ook bij de muziek is geen eenduidige richting aan te geven, zo merkte Vergouwen. “Je merkt dat het muzikale aspect heel sterk gerelateerd is aan smaak van de ondervraagden. Echter, als je de vraag toespitst op wat men verstaat onder moderne kerkmuziek die aansluit bij de belevingswereld, dan lijkt daar een voorkeur voor muziek in de stijl van de popmuziek en musicalmuziek. Let wel: dit gaat enkel over de stijl van de muziek, dus niet over de teksten. Onder popmuziek moeten we overigens niet per se de huidige top–40 verstaan. Het gaat om stijlkenmerken van bijvoorbeeld ritmische of harmonische aard.”

Het project beoogt een vernieuwing van het repertoire van middenkoren, een grotere betrokkenheid bij de kerkmuziek en een verdieping van het geloof van de koorleden te bewerkstelligen. Er zijn nu plannen om vijf nieuwe liederen te laten schrijven, zowel qua tekst als qua muziek en vijf nieuwe melodieën op bestaande teksten. De initiatiefnemers hopen dat het project ook uitstraling zal hebben naar de jongerenkoren.

Inmiddels staat er al een nieuw initiatief op stapel, zo vertelt Vergouwen: “Naast de vernieuwing van het huidige repertoire willen we ook de wortel van de kerkmuziek nieuw leven inblazen. Dan heb ik het uiteraard over het Gregoriaans. Als onderdeel van het project willen we proberen een Gregoriaanse Schola op te richten die zich gaat bezig houden met de oudste vorm van kerkmuziek. We hopen hiermee in maart van 2013 van start te kunnen gaan.”