Eretekenen september 2015

Parochie O.L.Vr. Onbevl.Ontvangen, Parochiekoor Hank
Mevr. N. Huigen, 20 jaar
Mevr. C. Visser, 20 jaar
Dhr. B. van Keulen, 25 jaar

Kerkkoor H. Cornelius, Parochie Koor Lamswaarde
Mevr. José van Laere-de Schrijver, 50 jaar
Mevr. Wies Serrarens-D’Hooghe, 50 jaar
Mevr. Emmy Bogaert, 25 jaar

Parochie De Bron, Gem.Koor St Ceacilia Huijbergen
Mevr. E.C. Somers-Van Meel, 50 jaar
Mevr. J.M. van de Keijbus-Dirven, 50 jaar

Parochie O.L.Vr. in’t Woud, St Gertrudiskoor Heerle
Mevr. C.J.M. Akkermans-Damen, 25 jaar

Parochie H.Maria Sterre der Zee, Cantate Domino Kloosterzande
Mevr. C.M.C. Sey-van Kampen, 25 jaar

Parochie H. Bernardus van Clairvaux, Dameskoor Oudenbosch
Mevr. M.A.C. van Nuenen-Aarts, 25 jaar
Mevr. A.F.A.M. van Mechelen-Schroeijers, 25 jaar
Mevr. F.A.M. van Zundert-Blommerde, 25 jaar

Elisabeth Parochie, R.K.Koor Sas Chante Sas van Gent
Mevr. Th.V.E. van Assche, 50 jaar
Mevr. J.L.A.M. Sigl-Kieboom, 50 jaar
Mevr. M.L. Engels-Bogaert, 25 jaar
Dhr. R.S. Nijssen, 40 jaar

H. Andreas Parochie, Ritmisch Koor Emmanuel Biervliet
Mevr. Alien Buysse, 50 jaar
Mevr. Laura Cuelenaere, 40 jaar
Mevr. José Dobbelaere, 40 jaar
Mevr. Christian Buysse, 25 jaar
Mevr. Margo Calon, 25 jaar

Parochie St. Petrus Banden, Rouw- en Trouwkoor Gilze
Mevr. W.E. Vermeulen-Aarts, 25 jaar

St. Christoffelparochie, Sintekrijnscantorij Halsteren
Dhr. J.M.A.M. Dogge, 40 jaar

Parochie H. Antonius Abt, Combokoor Chaam
Mevr. A.J.M. Bastiaansen-Verheijen, 25 jaar

Cantorij Thomas Oosterhout
Mevr. Ina van der Heijden, 40 jaar

Augustinusparochie, Franciscuskerk, Kruiscantorij Breda
Mevr. Ans Vermeren, 50 jaar
Dhr. H.A. van Dongen, 50 jaar
Dhr. C.A. Buijsen, 50 jaar
Dhr. A.J. Buijnsters, 25 jaar

Parochie O.L.Vr. ten Hemelopneming, Gem. Parochiekoor Amicitia Prinsenbeek
Mevr. Cocky Platenburg-de Rie, 12½ jaar
Mevr. Clasien Polane-Clerx, 12½ jaar
Mevr. Toos Dolk-van Tienen, 25 jaar
Dhr. André van Hulten, 25 jaar

Nazareth parochie, St. Martinuskoor Princenhage
Mevr. M.W.B. Vermeulen, 25 jaar
Dhr. J.P.M. van Oosterhout, 25 jaar
Dhr. M.C.A. van der Velden, 25 jaar

H. Maria Parochie Walcheren/St. Ceciliakoor Vlissingen
Mevr. Wilma Jaquemijns-Somers, 50 jaar

Parochie H. Joseph, Kerkkoor St. Cecilia Nieuw Namen
Dhr. C.J.M. van Roeyen, 50 jaar
Dhr. P.J.M. de Deckere, 50 jaar
Dhr. J.E.A.M. Kerckhaert, 40 jaar
Mevr. G.R. Driedijk-de Koning, 40 jaar
Mevr. A.E.M. de Maeyer-de Deckere, 25 jaar
Mevr. H.J.L. de Deckere-Cornelissens, 25 jaar
Dhr. G.F.J. Pauwels, 25 jaar