5 oktober: Dirigenten- en organistendag 2013

Wat maakt een repetitie tot een goede repetitie? Hoe bereid je een repetitie voor? Wat mag je niet vergeten en wat hoef je niet te doen? Wat is de rol van de organist in het geheel van repetitie en viering?

Dat zijn vragen waarmee een dirigent te maken heeft. Frans Bullens en Jan Schuurmans, samen goed voor meer dan vijftig jaar ervaring als dirigent, zullen aan de hand van voorbeelden uit de praktijk deze vragen beantwoorden tijdens de jaarlijkse dirigenten- en organistendag op 5 oktober.

In de werkwinkel voor dirigenten gaan de deelnemers aan de hand van enkele koorwerken het instudeerproces van een compositie al doende ontdekken. Deelnemers kunnen daarbij werk uit hun eigen koorrepertoire inbrengen.

Voor de organisten verzorgt Frans Bullens een werkwinkel over het begeleiden van koorwerken en over de interpretatie van orgelliteratuur. Hij zal onder meer aandacht geven aan pedaalgebruik en registratie. Verder leert hij hoe je lastige partituren vereenvoudigt, aangepast aan de plaatselijke mogelijkheden.

Er is vanzelfsprekend ook voldoende gelegenheid om je collega’s te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

U kunt zich aanmelden bij Jan Schuurmans door uw gegevens vóór 20 september 2013 te mailen naar jschuurmans@bisdombreda.nl onder vermelding van uw stemsoort (in verband met het oefenkoor).

De deelnemersbijdrage is slechts € 10,- per persoon. Hiervoor ontvangt u koffie en een bescheiden lunch. U kunt dit bedrag storten op girorekening nr. 1096207 t.n.v. NSGV Breda, Van Leeuwenhoeklaan 428, 4708 BE Roosendaal met vermelding van ‘Dag voor dirigenten en organisten 2013’.

De dirigenten- en organistendag vindt plaats op zaterdag 5 oktober van 9.30 tot 15.30 in de H. Moeder Godskerk, President Kennedylaan 73, Roosendaal.

Automobilisten kunnen parkeren in de Luikenlaan. Met het openbaar vervoer is de H. Moeder Godskerk te bereiken vanaf station Roosendaal met stadsbus 3 richting Kroeven.

Programma

9.30u. Ontvangst met koffie/thee
10.00u. Opening
10.05u. Centrale werkwinkel o.l.v. Frans Bullens en Jan Schuurmans
11.15u. Werkwinkel voor dirigenten o.l.v. Jan Schuurmans
Werkwinkel voor organisten o.l.v. Frans Bullens
12.15u. Lunchpauze
13.00u. Vervolg werkwinkels
14.00u. Pauze
14.20u. De ingestudeerde werken worden gezamenlijk uitgevoerd.
15.00u Afsluiting