Diocesane zangdag 2013

SONY DSCIn de H. Moeder Godskerk in Roosendaal organiseerden de diocesane afdeling van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging in het bisdom van Breda en de Pastorale Dienstverlening van het bisdom op zaterdag 13 april de jaarlijkse zangdag. Vanuit het hele bisdom waren 44 zangers en zangeressen naar Roosendaal gekomen.

In het kader van het Jaar van het Geloof was het thema ‘De koorpraktijk van Sacramentsdag’. Als centrale inleider was de priester en musicus Ignace Thevelein uit het Belgische bisdom Brugge uitgenodigd. Tijdens de centrale werkwinkel werden liederen ingestudeerd die tijdens de viering van het hoogfeest van Sacramentsdag gezongen kunnen worden. Maar eigenlijk kunnen de liederen kunnen in elke eucharistieviering gezongen worden omdat ze betrekking hebben op het vieren van de eucharistie.

Sacramentsdag werd vanaf de Late Middeleeuwen een populaire feestdag. Het feest heeft zijn oorsprong in het bisdom Luik: vanaf circa 1246 werd het feest daar gevierd. Enkele jaren later werd het in Duitse bisdommen een verplichte feestdag.

In 1264 bepaalde paus Urbanus IV dat het feest in heel de kerk gevierd moest worden onder de naam Corpus Christi. Het hoogfeest wordt op de tweede donderdag na Pinksteren gevierd, of waar dit niet mogelijk is op de tweede zondag na Pinksteren.

De deelnemers werden welkom geheten door Myriam de Jong-Smits, secretaris van het diocesane bestuur van de NSGV en medewerkster Pastorale Dienstverlening. Daarna gingen de deelnemers aan de slag met het opwarmen van de stemmen.

Na de zangoefeningen werd gestart met het repertoire voor Sacramentsdag. De deelnemers maakten kennis met repertoire uit Vlaanderen, voornamelijk uit de bundel ‘Zingt Jubilate’. Gestart werd met het openingslied: ‘Wij willen samen vieren’ op muziek van Paul Schollaert. Als antwoordpsalm staat in het C-jaar psalm 110 in het Lectionarium.

De antwoordpsalm is de reactie/antwoord op de eerste lezing. Verschillende Vlaamse componisten, onder wie Ignace Thevelein, hebben de antwoordpsalmen van de drie jaren op muziek gezet en die zijn vrij te kopiëren en te gebruiken. Bezoek daarvoor de website van Kerknet, ga naar het menu ‘Liturgie’ en zoek dan in de linkerkolom naar de ‘Antwoordpsalmen’ voor de drie jaren.

Daarna werden nog enkele liederen meerstemmig gezongen: ‘Gedenken wij dankbaar’, ‘Zeven was voldoende’ alsook nog de Gregoriaanse communio van het hoogfeest ‘Qui manducat’.

Na de lunch werd de groep opgesplitst voor drie werkwinkels. Ignace Thevelein ging verder met meerstemmige liederen, onder andere het ‘Lauda Sion’ van Carl Gottlieb Reissiger. Het Lauda Sion is één van de vier in onze liturgie overgebleven sequentiae. In de werkwinkel Gregoriaans, onderleiding van Marcel van Westen, werd de sequentia gedeeltelijk gezongen. Naast de wisselende gezangen voor Sacramentsdag uit het Graduale Romanum, werden ook enkele gezangen gezongen uit het Graduale Simplex, alsook het ‘Ave Verum’. De derde groep ging aan onderleiding van zangpedagoog Joost van der Wulp aan de slag met stemvorming.

De dag werd afgesloten met een presentatie uit de drie verschillende werkwinkels. Iedereen ging voldaan weer naar zijn eigen parochie. Het is te hopen dat de deelnemers het meegekregen materiaal zondag 2 juni ook daadwerkelijk gaan gebruiken.

Bron: Koorkring Zeeuws-Vlaanderen