Contactdag Zeeland 2014

Op zaterdag 8 november 2014 organiseren de gezamenlijke koorkringbesturen in Zeeland (Koorkring Zeeuwse Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen) de jaarlijkse studiedag voor koorzangers, dirigenten, organisten, pastoraal werkenden. Het thema van de Contactdag Zeeland 2014 is

Geroepen zijn tot…
Liederen en gebeden uit Taizé en Iona

Zoals het thema al aangeeft staan dit jaar liederen uit de oecumenische gemeenschappen van het Franse Taizé en het Schotse Iona centraal. Vanuit beide gemeenschappen komen liederen met eenvoudige en meditatieve melodieën. Vele jongeren bezoeken, voornamelijk in de zomermaanden, de gemeenschap in Taizé.

De studiedag wordt dit jaar georganiseerd in de H. Eligiuskerk en parochiezaal aan de Burg. Lewestraat 11 te Lewedorp. Jan Schuurmans, medewerker kerkmuziek op het bisdomkantoor en dirigent van de kathedrale cantorij, en Marcel Mangnus, organist van de H. Willibrordusbasiliek in Hulst, verlenen hun medewerking.

Programma van de dag:
09.30 uur: ontvangst met koffie/thee
10.00 uur: welkomstwoord
10.05 – 11.40 uur: ’samen zingen’ 1: liederen uit Taizé en Iona
11.40 – 12.00 uur: uitleg over Taizé en Iona
12.00 – 12.45 uur: lunch
12.45 – 14.15 uur: ‘samen zingen’ 2
14.15 – 14.30 uur: pauze
14.30 – 15.00 uur: afsluitende meditatieve viering
15.00 uur: einde

Iedereen die aan deze dag wil deelnemen kan zich op één van de twee manieren opgeven:

De bijdrage van € 15,00 (lunch en koffie inbegrepen) dient u, gelijktijdig met de inschrijving over te maken op IBAN-nummer NL61 INGB 0006 7074 42 ten name van Contactdag Zeeland, Hoogvogelstraat 5, 4515 BD IJzendijke.

Indien één persoon zorg draagt voor meerdere deelnemer(ster)s, wilt u dan ook hun naam en adres bij de aanmelding doorgeven.