Contactdag Zeeland 2013

Zaterdag 9 november 2013 wordt voor de zeventiende maal de Contactdag Zeeland georganiseerd. De studiedag wordt dit jaar gehouden in Hulst. We zijn te gast in het gebouw van de Zeeuwse Muziekschool aan het Baudeloo 20. De studiedag is voor iedereen die bezig is met kerkmuziek en liturgie: koorleden, dirigenten, organisten, pastores, leden van liturgische werkgroepen. Maar natuurlijk zijn overige belangstellenden ook van harte welkom.

Thema dit jaar is: Laudate é benedicite mi Signore, liederen met sint Franciscus

De keuze voor sint Franciscus is vooral ontstaan door de pauskeuze aan het begin van dit jaar. Paus Franciscus laat ons terug ervaren waar het in de kerk omgaat: boetevaardigheid en naastenliefde.

Dagindeling:

09.30 uur ontvangst met koffie/thee

10.00 uur opening

10.05 uur ‘samen zingen’ 1: liederen die betrekking hebben op Sint Franciscus, tevens aandacht voor stemvorming / houding.

Het ochtendgedeelte besluiten we met een korte uitleg over Sint Franciscus door vicaris Paul Verbeek.

12.15 uur lunch

13.00 uur ‘samen zingen’ 2 vervolg van de liederen

14.40 uur pauze

15.00 uur afsluitende viering

15.30 uur einde

Iedereen die aan de studiedag wil deelnemen, kan zich op één van onderstaande manieren opgeven:

De bijdrage van € 15,00 dient u, gelijktijdig met de inschrijving over te maken op girorekening 67.07.442 ten name van Contactdag Zeeland Hoogvogelstraat 5 4515 DB IJzendijke.

Wanneer één persoon zorg draagt voor meerdere deelnemer(ster)s, wilt u dan ook hun naam en adres doorgeven.