‘Ga op weg’

Voor de drieëntwintigste keer organiseren de Gezamenlijke Koorkringbesturen in Zeeland, Koorkring Zeeuwse Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, dit jaar op zaterdag 9 november de studiedag Contactdag Zeeland.

De dag begint om 14.30 uur, maar iedereen is vanaf 14.00 uur welkom in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk (Hoofdstraat 60) te Ovezande.

Thema

Het thema van de studiedag dit jaar is: ‘Ga op weg…’ Het is de titel van een lied van tekstschrijfster Hanneke ter Maat en op muziek gezet door Sabastian Holz. Het lied is opgenomen in de vorig jaar verschenen Franciscaanse liedbundel. 

Ga jij op weg, herstel mijn Kerk 
en leid mijn schapen terug naar Mij.
Mijn lammen lopen vogelvrij.
Mijn Geest gaat mee en wijst het werk.

De liederen die dit jaar in de liedbundel zijn op  genomen komen uit de Franciscaanse liedbundel. Maar we zingen ook enkele liederen die volgend jaar op de Zangdag van de drie zuidelijke bisdommen wordt georganiseerd. Tijdens de afsluitende eucharistieviering zingen we ook liederen ter ere van de H. Willibrordus, waar van we de feestdag vieren op 7 november.

Locatie

De studiedag gaat door in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk aan de Hoogstraat 60 te Ovezande. Dit is de kerk voor de parochiekern die de kernen Ovezande, Driewegen en Ellewoutsdijk bestrijkt van de Pater Damiaanparochie.

Naast de kerk is er volop gelegenheid om uw auto te parkeren, verder ook nog in de achterliggende Schuttersstraat.
Parkeren is gratis.

Komt u met het openbaar vervoer? Vanaf het Tolplein van de Westerscheldetunnel gaat buurtbus 555 en 597 naar Ovezande. Vanaf Goes neemt u buurtbus 595 naar Hoedenskerk, waarna u overstapt op buurtbus 597. 

Programma

De studiedag begint om 14.30 uur, maar vanaf 14.00 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. Om 17.30 uur is de lunch, soep en broodjes aangeboden en verzorgt door vrijwilligers van de parochiekern Ovezande. Rond 18.15 uur zingen we de liederen door die we in de eucharistieviering. We besluiten de dag om 19.00 uur met de viering van de eucharistie, waar de deelnemers van de dag fungeren als projectkoor. Voorganger in de viering is vicaris Paul Verbeek.

Iedereen die aan deze dag wil deelnemen kan zich op één van de twee manieren opgeven uiterlijk op donderdag 7 november a.s.:
* Contactdag Zeeland   Mgr. de Backerestraat 5  4529 GR  Eede
* per e-mail: klik hier.

Er zijn dit jaar geen kosten verbonden aan de Contactdag. We zijn te gast van de parochiekern Ovezande en zij zorgen voor koffie/thee, soep en broodjes.

Wanneer u een vrijwillige bijdrage wilt geven ter ondersteuning van de organisatie van de Contactdag Zeeland kunt u die overmaken op IBAN NL61 INGB 0006 7074 42 ten name van Contactdag Zeeland  Hoogvogelstraat 5  4515 BD  IJzendijke.  Hartelijk dank.

Zangavond koorkring Zeeuws-Vlaanderen

Jaarlijks organiseert Koorkring Zeeuws-Vlaanderen in de maand mei een zangavond in één van de kerken  van de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen.
Thema van de zangavond is dit jaar: ‘Wanneer ik door de velden ga….’. Lofprijzing van de Heer.

Als Gods volk zijn we onderweg, wandelen we langs de wegen van zijn koninkrijk, langs velden die ons voedsel geven. Daar willen we God danken en eren. In bundel ‘Zingt Jubilate’ zijn er liederen opgenomen met als thema lofprijzing, uit die liederen hebben we een selectie gemaakt die we tijdens de zangavond gaan instuderen.

De zangavond gaat door op vrijdag 25 mei 2018 in de H.H. Filippus en Jacobuskerk te Koewacht van 19.30 uur tot ca. 21.30 uur. Vanaf 19.00 uur staat de koffie/thee klaar en rond de klok van 20.30 uur lassen we een korte pauze in.

De zangavond staat ook dit jaar onder leiding van Ignace Thevelein en Marcel Mangnus.
Ignace Thevelein is verantwoordelijke voor kerkmuziek in het Belgische bisdom Brugge en bestuurslid van Koor en Stem. Daarnaast maakt hij deel uit van de redactie van ‘Zingt Jubilate’, de zangbundel die we dit jaar gebruiken voor de liederen.
Marcel Mangnus is organist van de Sint Willibrordusbasiliek te Hulst en adviseur van het koorkringbestuur.

Tijdens de zangavond zullen liederen ingestudeerd worden die iedereen in eigen parochie/geloofsgemeenschap kan gebruiken. De avond is dus uitermate geschikt om uw repertoire uit te breiden. Voor de deelnemers zijn er geen kosten verbonden aan de avond.

Graag vernemen wij uiterlijk woensdag 23 mei hoeveel leden er van uw koor/parochie zullen deelnemen aan de zangavond. Opgave via het e-mailadres van de koorkring.

Locatie: Kerkplein 2 – Koewacht
Aanvang: 19.30 uur
de kerk is open vanaf 19.00 uur

Afscheid Agnes Dhuyvetter

Agnes Dhyuvetter ontvangt de medaille voor bijzondere verdiensten van de NSGV.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 14 oktober 2016 heeft de koorkring Zeeuws-Vlaanderen afscheid genomen van bestuurslid mevrouw Agnes Dhuyvetter. Zij was vanaf de voorbereidingen voor de oprichting in 1990 van de Koorkring Midden en West Zeeuws-Vlaanderen actief, eerst als contactpersoon, en toen de koorkring uiteindelijk was opgericht als penningmeester. Vanaf 1996 organiseren de gezamenlijke koorkringbesturen in Zeeland de Contactdag Zeeland. Vanaf het begin was Agnes hiervan ook de penningmeester.

Voor de werkzaamheden die ze in al die jaren voor de kerkmuziek in onze regio heeft gedaan mocht ze bij het 25-jarig jubileum van de koorkring de medaille van bijzondere verdienste van de NSGV ontvangen uit handen van pastoor Wiel Wiertz.

We danken Agnes van harte voor het vele werk die ze in die 27 jaar als bestuurslid heeft gedaan en wensen haar en haar familie nog een heel fijne tijd toe in een goede gezondheid.